Vaša motorka

Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou.

Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov