Vaša motorka

Pravidlá používania

Každý návštevník stránok, (ďalej len užívateľ), pri prezeraní a využívaní stránok www.vxmoto.sk, prípadne ďalších na ktoré sa odkazuje z nich , berie na vedomie a súhlasí s týmito podmienkami. Toto vyh Celý materiál, texty, obrázky a zdrojový kód, je vlastníctvom spoločnosti VXMOTO, alebo je ním využívaný na základe užívacieho práva a musia byť dodržané všetky pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na autorské právo. Užívateľ má prístup k materiálom a službám na stránke v takej forme ako sú tu prezentované.

Využívanie stránok je bezplatné a užívateľ si môže obsah voľne prezerať a materiál určený na prevzatie, uložiť vo svojom počítači. Obsah stránok je možné využiť výlučne na osobné, nekomerčné účely a to len v nezmenenej podobe. Akékoľvek pozmeňovanie obsahu či vzhľadu využitých materiálov, ich rozmnožovanie, distribúcia či redistribúcia, využitie na iné účely ako osobného prehliadania, alebo využitie časti materiálu na iných webowých stránkach, je bez písomného súhlasu vlastníka príslušného materiálu zakázané.

Vlastník stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené využívaním jeho webovej lokality a stránok na ktoré sa z nej odkazujú a to ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym pochopením, chybou či neúplným obsahom v materiáli na stránkach, alebo nefunkčnosťou stránok. Obsah stránok nemusí vždy zodpovedať aktuálnemu stavu a nemusí korešpondovať s názormi iných, ako aj nemusia byť vždy dostupné všetky služby tu ponúkané. Pred použitím ponúkaného tovaru, je potrebné si preštudovať priložený návod na používanie, ktorý je súčasťou každého výrobku.

Spoločnosť VXMOTO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah svojich webových stránok, alebo ich úplne zrušiť, bez predchádzajúceho upozornenia. Za obsah, funkčnosť a dostupnosť stránok, na ktoré sa z tejto lokality odkazuje, nenesie spoločnosť žiadnu zodpovednosť a neplatia na týchto stránkach žiadne naše podmienky ani vyhlásenia. Spoločnosť VXMOTO nenesie zodpovednosť nad nesprávnym pochopením, používaním a využitím obsahu stránok.

Pri užívaní tu deklarovaných produktov, je stále potrebné sa oboznámiť s obsahom, návodom a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou každého výrobku. Spoločnosť VXMOTO má snahu ponúkať kvalitné služby a tým neustále uspokojovať čo najširší okruh užívateľov a svojich zákazníkov.